مناسبت امروز

 
اخبار اداره
 
تصاوير بوانات
سبزه2
بوانات در قاب تصوير
اخبار اداره كل
سلامت جسم با تربیت صحیح رابطه مستقیم دارد
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس گفت:تربیت اگر اصولی و صحیح صورت گیرد زمینه تقویت و سلامت جسم و روح ، را فراهم آورده و از بروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی جلوگیری می نماید.
پنجشنبه ، چهارم دی سال 1393
سلامت جسم با تربیت صحیح رابطه مستقیم دارد
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس گفت:تربیت اگر اصولی و صحیح صورت گیرد زمینه تقویت و سلامت جسم و روح ، را فراهم آورده و از بروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی جلوگیری می نماید.
پنجشنبه ، چهارم دی سال 1393
همایش تجلیل از فعالان عرصه سوادآموزی
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس گفت:در هفته سوادآموزی از فعالان این عرصه طی همایشی قدردانی خواهد شد.
پنجشنبه ، چهارم دی سال 1393
همایش تجلیل از فعالان عرصه سوادآموزی
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس گفت:در هفته سوادآموزی از فعالان این عرصه طی همایشی قدردانی خواهد شد.
پنجشنبه ، چهارم دی سال 1393
تغییر قالب صفحه