مناسبت امروز

 
اخبار اداره
 
اخبار اداره كل
آمادگی مدارس استعداد های درخشان برای پذیرش دانش آموز در رشته ادبیات و علوم انسانی
رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان آموزش و پرورش فارس گفت: مدارس استعداد های درخشان آماده پذیرش دانش آموز در رشته ادبیات و علوم انسانی در سال تحصیلی 95-94 می باشد.
دوشنبه ، چهارم خرداد سال 1394
آمادگی مدارس استعداد های درخشان برای پذیرش دانش آموز در رشته ادبیات و علوم انسانی
رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان آموزش و پرورش فارس گفت: مدارس استعداد های درخشان آماده پذیرش دانش آموز در رشته ادبیات و علوم انسانی در سال تحصیلی 95-94 می باشد.
دوشنبه ، چهارم خرداد سال 1394
یکی از فاکتور های کیفیت بخشی به فعالیت های آموزش و پرورش فضاهای آموزشی است
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس گفت: یکی از فاکتور های کیفیت بخشی به فعالیت های آموزش و پرورش فضاهای آموزشی است
یکشنبه ، سوم خرداد سال 1394
یکی از فاکتور های کیفیت بخشی به فعالیت های آموزش و پرورش فضاهای آموزشی است
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس گفت: یکی از فاکتور های کیفیت بخشی به فعالیت های آموزش و پرورش فضاهای آموزشی است
یکشنبه ، سوم خرداد سال 1394
تغییر قالب صفحه