مناسبت امروز

 
اخبار اداره
 
اخبار اداره كل
تاکنون هیچ دستورالعمل اجرایی برای استخدام صادر نشده است/علاقه‌مندان به استخدام در آموزش و پرورش فریب افراد وسایت های فرصت‌طلب را نخورند
معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش فارس گفت: تاکنون هیچ گونه دستورالعمل اجرایی برای استخدام 5هزار نفری در آموزش وپرورش صادر نشده است
دوشنبه ، چهاردهم اردیبهشت سال 1394
تاکنون هیچ دستورالعمل اجرایی برای استخدام صادر نشده است/علاقه‌مندان به استخدام در آموزش و پرورش فریب افراد وسایت های فرصت‌طلب را نخورند
معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش فارس گفت: تاکنون هیچ گونه دستورالعمل اجرایی برای استخدام 5هزار نفری در آموزش وپرورش صادر نشده است
دوشنبه ، چهاردهم اردیبهشت سال 1394
آیین تقدیر ازمعلمان نمونه ناحیه 4 شیراز برگزار شد
مدیرکل آموزش و پرورش فارس با بیان اینکه ، کار معلم از روی عشق، انسانیت، مهربانی و دوستی است، گفت: معلمان چراغ راه جامعه هستند
دوشنبه ، چهاردهم اردیبهشت سال 1394
آیین تقدیر ازمعلمان نمونه ناحیه 4 شیراز برگزار شد
مدیرکل آموزش و پرورش فارس با بیان اینکه ، کار معلم از روی عشق، انسانیت، مهربانی و دوستی است، گفت: معلمان چراغ راه جامعه هستند
دوشنبه ، چهاردهم اردیبهشت سال 1394
تغییر قالب صفحه