مناسبت امروز

 
اخبار اداره
 
اخبار اداره كل
هنرنمایی فرهنگیان بازنشسته درنخستین جشنواره غذاهای سنتی ایرانی وشیرینی های خانگی
رئیس اداره اموربازنشستگان وموظفین اداره کل آموزش وپرورش فارس ازبرگزاری نخستین جشنواره غذاهای سنتی ایرانی وشیرینی خانگی ویژه ویژه بازنشستگان وپیشکسوتان فرهنگی خبرداد
دوشنبه ، يازدهم اسفند سال 1393
هنرنمایی فرهنگیان بازنشسته درنخستین جشنواره غذاهای سنتی ایرانی وشیرینی های خانگی
رئیس اداره اموربازنشستگان وموظفین اداره کل آموزش وپرورش فارس ازبرگزاری نخستین جشنواره غذاهای سنتی ایرانی وشیرینی خانگی ویژه ویژه بازنشستگان وپیشکسوتان فرهنگی خبرداد
دوشنبه ، يازدهم اسفند سال 1393
تقدیر خانواده شهدای امورتربیتی فارس از وزیر آموزش وپرورش
خانواده شهدای امورتربیتی فارس درنامه ای از وزیر آموزش وپرورش به جهت برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای امورتربیتی تقدیر کردند
شنبه ، نهم اسفند سال 1393
تقدیر خانواده شهدای امورتربیتی فارس از وزیر آموزش وپرورش
خانواده شهدای امورتربیتی فارس درنامه ای از وزیر آموزش وپرورش به جهت برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای امورتربیتی تقدیر کردند
شنبه ، نهم اسفند سال 1393
تغییر قالب صفحه